Vi använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga spelupplevelsen. Fortsätt surfa om du är nöjd. Var vänlig läs vår cookie-policy för mer information.
 

Villkor och Bestämmelser

Allmänna
B&V för kampanjer
Lojalitetsprogram
Oönskade meddelanden
Uttag

Allmänna bestämmelser och villkor

Dessa villkor och bestämmelser gäller, och är bindande, för dig om du deltar på kasinot. Dessa villkor och bestämmelser ersätter alla tidigare Villkor och bestämmelser som funnits på denna kasinohemsida. I dessa villkor och bestämmelser:

 • betyder "account/konto" ett unikt konto som utfärdats av kasinot;
 • detta "avtal" avser dessa villkor och bestämmelser;
 • "kasinot" avser det kasino som återfinns på kasinots hemsida som ägs och drivs av oss;
 • "kasinots hemsida" avser Royal Vegas eller alla derivat därav;
 • "charge-back" avser då du eller en bank som utfärdat ett kreditkort eller annan leverantör av tjänster för tredje-parts-betalning genomför en återföring av avgifter vad gäller ditt kreditkort eller insättningstransaktion hos tredje part;
 • "Locked Account Player" avser en spelare som har ett Locked Player-konto;
 • "Locked Player Account" avser ett konto som har låsts, avregistrerats, uteslutits eller stängts av, av dig eller av oss;
 • "Dormant account" avser ett konto som har varit inaktivt under 6 (sex) månader eller mer;
 • "Dormant Player" avser en spelare som innehar ett Dormant Account;
 • "Guest Player" avser en spelare som använder free-play kasinokrediter utan monetärt värde för att göra insatser på kasinot;
 • "Participate/delta" avser, utan inskränkningar, alla de aktioner som inryms i 4.1.1 till 4.1.7 nedan samt besök på kasinots hemsida och/eller spelandet av något av de spel som erbjuds av kasinot på kasinot och/eller användande av kasinot och/eller kasinots hemsida och/eller mjukvaran på något sätt;
 • "Player/s, spelare" avser en Real Player och/eller en Guest Player och/eller en Dormant Player och/eller en Closed Account Player;
 • "Real Player" avser en Spelare/Player som använder sina egna pengar för att göra insatser på kasinot;
 • "Service/Tjänst" avser möjligheten att, samt tillgång till mjukvaran som möjliggör spelande på kasinot via internet;
 • "Software/Mjukvara" avser all mjukvara ägd eller licensierad av oss som måste laddas ner för att du skall kunna delta på kasinot och/eller i några Flash-spelversioner av mjukvaran som kräver nedladdning;
 • "Vi/oss/vår" syftar på Digimedia Limited, Malta företagets registrering är C45651, vilket är ägaren och operatören av casino och pokerrums-hemsidan samt företagen i gruppen.
 • "Din jurisdiktion" avser den jurisdiktion i vilken du bor, uppehåller dig eller arbetar.

 

1. Ditt deltagande på kasinot

1.1. Deltagande

1.1.1. Att delta i spel på kasinot sker på eget bevåg och på egen risk.

1.1.2. Du, ensam, är ansvarig för att försäkra dig om att spel på kasinot är lagligt i din jurisdiktion.

1.1.3. Du får endast delta i spel på kasinot om det är lagligt för dig att göra så i din jurisdiktion.

1.1.4. Som tillägg till det som fastslagits i 1.1.3. ovan, får du endast delta i spel på kasinot om du uppnått laglig ålder i enlighet med bestämmelserna i din jurisdiktion.

1.1.5. Vi utfärdar inga garantier vad gäller laglighet beträffande ditt deltagande i enlighet med lagar gällande inom din jurisdiktion.

1.1.6. Vi har rätten att kräva att du förser oss med intyg kring din identitet och din ålder som ett förhandskrav för att du skall kunna inleda ditt spelande på kasinot och när som helst under den tid du deltar i spel på kasinot.

1.1.7. Du accepterar att vi kan använda personlig information som du angett för att kunna genomföra lämpliga bedrägeribekämpnings kontroller. Personlig information som du lämnar får lämnas ut till en kredit referens eller bedrägeribyrå. Byrån får, efter eget gottfinnande och i enlighet med sina regler och policies, förvara dessa.

1.1.8. Du garanterar härmed att du bara kommer att inneha ett enda Real account på kasinot. Alla försäljningar av eller transaktioner mellan spelares konton är förbjudna.

1.1.9. Det är förbjudet att spela på kredit hos Royal Vegas.

1.2. Dina garantier

1.2.1. Du garanterar och intygar, och vi ingår detta avtal under förutsättning att dessa garantier är valida då du tecknar avtalet och under den tid detta gäller, att:

1.2.1.1. du har laglig rätt att delta i kasinots verksamhet i enlighet med bestämmelser i din jurisdiktion;

1.2.1.2. du är "vuxen" och uppnått den ålder som krävs, i enlighet med gällande bestämmelser i din jurisdiktion;

1.2.1.3. inte kommer att tillåta tredje part (särskilt minderåriga, men helt utan begränsningar) att direkt, eller indirekt använda det Konto/Account/s du innehar på kasinot, använda mjukvaran eller motta några vinster från detta kasino;

1.2.1.4. du har tillhandahållit giltiga, korrekta och fullständiga personuppgifter, fullt ut, och att du omedelbart meddelar några ändringar i dessa uppgifter via mail;

1.2.1.5. är den sanna och lagliga ägaren av pengarna du satsar på casinot. Om du använder ett betalkort eller ett kreditkort MÅSTE kortinnehavarens namns vara samma namn som använts vid registrering på casinot. Om detta inte är fallet kan kontot stängas. Om ditt konto stängs bör du kontakta kundtjänsten för mer information om vår verifieringsprocess. Alla uttag som görs via banköverföring eller check kommer bara betalas ut till det namn som använts vid registreringen på casinot och om ett bankkort eller kreditkort använts för att sätta in pengar måste namnet korrespondera med namnet registrerat på kortet.

1.2.1.6. du aldrig sätter in eller satsar pengar på kasinot som anförskaffats med illegala metoder, som preciseras i 1.6 nedan;

1.2.1.7. skall betala alla skulder till kasinot direkt till kasinot och, i fråga om betalning skall inte ta ut tillbaka, neka, omvända och / eller upphäva sådana betalningar,

1.2.1.8. ska se till att alla pengar som du är skyldig till kasinot betalas till kasinot och en betalning till tredje part (oavsett om den tredje parten agerar som agent för dig eller casinot) skall inte utgöra en urladdning därav tills nämnda pengar faktiskt har mottagits av Casino. Ett brott härav kan resultera i en vägran  av kasinot att betala ut cash-in;

1.2.1.9. har läst och förstått dessa villkor och bestämmelser.

1.3. Vägran att registrera, avregistrering, uteslutande & avstängning

1.3.1. Vi får vägra att registrera dig som spelare eller välja att avregistrera kontot och utesluta dig eller stänga av dig som spelare från casinot när som helst, om vi bedömer att ditt deltagande på casinot på något sätt är eller varit bedrägligt, olagligt, kränkande, hemlighetsfullt eller oregelbundet på något vis (enligt avsnitt 31 i våra bestämmelser och villkor för kampanjer).

1.3.2. Du medger härmed att kasinot har rätten att, utan att på förhand meddela detta, avregistrera, vägra, avslå eller stänga av dig och då inte kunna krävas på anledningarna till detta beslut.

1.3.3. Om Royal Vegas får information om att en spelare är minderårig kommer vi, förutom i de fall då det finns anledning att misstänka någon form av bedrägeri:

1.3.3.1. Avbryta användningen av kontot omedelbart

1.3.3.2. Ogiltigförklara alla insatser som gjorts

1.3.3.3. Återbetala värdet av de insättningar som kvarstår efter uttag; samt

1.3.3.4. Stänga kontot

1.3.4 Om du upplever att du håller på att förlora kontrollen över ditt spelande och vill ha hjälp med att begränsa din åtkomst till kasinot kan du välja att bli utestängd från kasinot under 24 timmar eller sex månader. Om du väljer något av dessa alternativ kommer du inte längre att kunna logga in på kasinots mjukvara under den bestämda tiden. Kasinot kommer att göra allt det kan för att se till att du inte har åtkomst till sajten. Vi kommer även att göra det som står i vår makt för att se till att du inte mottar några utskick om erbjudanden från oss under denna tidsperiod.

1.4. Konsekvenser av avregistrering, uteslutning eller avstängning

1.4.1. Om vi avregistrerar, utesluter eller stänger av dig från kasinot har vi rätten att:

1.4.1.1. hålla inne med utbetalning av omstridda medel, oavsett om dess är insättningar, återbetalningar, bonusar, free monies, kasinokrediter, utbetalningar av dessa och/eller

1.4.1.2. utesluta dig från ett eller alla kasinon och/eller Poker Rooms som ingår i den kasinogrupp som detta kasino tillhör och/eller

1.4.1.3. ensamma avgöra vilka kriterier som måste mötas för att du skall kunna registrera ett nytt konto på kasinot; och/eller

1.4.1.4. i de fall då det rör sig om bedrägligt, olagligt eller liknande beteende från din sida eller om du underlåter att betala medel du är skyldig:

1.4.1.4.1. tillhandahålla relevanta uppgifter om dig till en intern gruppdatabas där sådant beteende registreras och, vid behov, lämna över dina uppgifter till valfri inkassobyrå för att kräva in eventuella medel du är skyldig. Härmed ger du oss, oåterkalleligt, rätten att göra detta på det sätt vi ser lämpligt, och/eller

1.4.1.4.2. slå fast att du förlorat rätten, i vår favör, till alla omstridda medel som är resultatet av bedrägligt, olagligt eller liknande beteende från din sida.

1.5. Dormant Accounts/vilande konton

1.5.1. Det slås härmed fast att alla bestämmelser i klausul 1.5 endast gäller om alla Real Player's Accounts som en spelare innehar på kasinot eller i Poker Rooms utgör Dormant Accounts/vilande konton.

1.5.2. Konton som är inaktiva I minst 30 månader anses som vilande konton. Vi gör vad vi kan för att föra över eventuellt saldo från ett vilande konto till respektive kontoinnehavare. Om det inte går överförs saldot till Malta Gaming Authority (MGA).

1.6. Penningtvätt

1.6.1. Det fastslås härmed att vissa jurisdiktioner har strikta lagar mot penningtvätt som kan kräva av oss att vi - om vi har anledning att misstänka eller har kunskap om att några transaktioner du gör, bland annat, använder medel införskaffade genom illegala aktiviteter eller är tänkta att användas för att dölja medel införskaffade med illegala metoder eller använder kasinot för att underlätta olagliga aktiviteter – kommer att rapportera detta till federala eller lokala myndigheter.

1.6.2. Om vi har kunskap om eller misstanke kring något av det som beskrivits i 1.6.1. ovan kan vi:

1.6.2.1. omedelbart stänga av, avregistrera eller avsluta ditt konto på kasinot; och/eller

1.6.2.2. i enlighet med vårt omdöme, inte återbetala några medel på detta konto och/eller

1.6.2.3. utesluta dig från allt eller valfritt kasino eller Poker Rooms i den grupp av kasinon som detta kasino tillhör; och/eller

1.6.2.4. tillhandahålla alla relevanta uppgifter kring dig till en intern gruppdatabas där detta beteende registreras. Du ger oss härmed, oåterkalleligen, rätten att göra så, efter vårt eget gottfinnande.

1.6.3. Vi förbehåller oss rätten att rapportera dig till tidigare nämnda federala eller lokala myndigheter i de fall då vi, efter vårt gottfinnande, anser att vi lagligen måste göra så.

1.6.4. För att vara behjälpliga i förhindrandet av penningtvätt:

1.6.4.1. skall inga kontanter accepteras som medel för konton i kasinot;

1.6.4.2. skall inga betydande och/eller ovanliga uttag, individuellt eller ackumulativt, kunna genomföras utan att vidimerade exemplar av minst 2 (två) av de följande inkommit till oss:

Ditt:

1.6.4.2.1. senaste kontoutdrag från din bank, från det konto som använts för att betala dina insatser;

1.6.4.2.2. körkort;

1.6.4.2.3. identitetskort eller liknande dokument med fotoidentifikation av dig;

1.6.4.2.4. giltigt pass;

1.6.4.2.5. utdrag från din senaste räkning (alltså el, vatten, telefon eller liknande) där ditt namn och din adress som du registrerat hos oss förekommer.

1.6.4.3. Vid sidan av det ovan nämnda förbehåller vi oss rätten att kräva in något av ovanstående dokument när som helst för att kunna verifiera din identitet.

1.7. Reklam och marknadsföring

1.7.1. Om du, medan du spelar på kasinot, vinner en stor summa pengar eller något annat pris som kasinot anser vara värt att göra reklam kring, samtycker du härmed att finnas tillgänglig och ställa upp på events arrangerade av kasinot i avsikt att offentliggöra din vinst och eventuella pris. Du ger härmed kasinot rätten att använda ditt namn, din bild och innehållet i eventuella intervjuer apropå din vinst och eventuella pris. Vidare avsäger du dig härmed rätten till allt dylikt material i kasinots favör. Kasinot kommer alltid att göra sitt yttersta för att skydda ditt privatliv och din integritet.

1.7.2. För mer information om vår sekretesspolicy, vänligen läs under den aktuella länken på kasinots hemsida.

2. Tjänsten

2.1. Tjänsten och mjukvaran tillhandahålles "som de är". Vi gör inga utfästelser och lämnar inga garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, vad gäller nöjdhet beträffande kvalitet, ändamålslämplighet, fullständighet eller exakthet beträffande tjänsten eller mjukvaran.

2.2. Vi skall ej hållas ansvariga för datorfel, fel i telekommunikation, Internetåtkomst eller dina eventuella försök att delta i spelande via metoder eller sätt som ej avsetts från vår sida.

2.3. Vi kan inte garantera att tjänsten alltid kommer att fungera men vi kommer att avhjälpa inrapporterade fel så snart som är rimligen möjligt. Om fel inträffar skall detta rapporteras via e-mail eller genom att skriva till vår kundsupport.

2.4. Även om vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att mjukvaran och filerna är fria från virus, kan vi inte garantera att mjukvara och filer saknar dylika problem. Det är ditt ansvar att skydda dina system samt ombesörja att du har möjlighet att återinstallera de data eller program som kan komma att försvinna till följd av virus.

2.5. Vi kan, efter eget gottfinnande, stänga ner hela eller delar av tjänsten. Vi kan, men måste inte, meddela dig detta i så god tid som går. Vi kommer att starta upp tjänsten så snart det är praktiskt möjligt vid dessa eventualiteter.

2.6. Om kasinots system fallerar, anses alla insatser ogiltigförklarade.

2.7. I enlighet med klausul 4.2 nedan, är vi inte ansvariga för eventuella förluster du drabbas av till följd av dylika avbrott eller driftstopp.

3. Delade platser

3.1. Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, införa de villkor eller krav vi anser lämpliga på den person som öppnar eller vill öppna ett konto på kasinot där sådana konton startas från platser där datorer delas.

4. Skadestånd och begränsningar av ansvar

4.1. Du förbinder dig att hålla kasinot, dess chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, ombud, syster- och dotterbolag och dess huvudföretag fria från skadeståndskrav gällande alla kostnader, utgifter, betalningsansvar och skador (vare sig det gäller direkta, indirekta, speciella, konsekvensrelaterade, avskräckande eller straffrelaterade) som uppstår i samband med ditt deltagande i kasinots verksamhet. Ditt deltagandes art skall inkludera, men inte begränsas till, bland annat:

4.1.1. besök hos, användande eller återanvändande av denna kasinohemsida:

4.1.2. användande eller återanvändande av allehanda material på, eller anförskaffat via, denna kasinohemsida eller annan källa;

4.1.3. tillträde, användning eller återanvändning av kasinohemsidans server;

4.1.4. underlättande av eller faktisk insättning på ditt konto på kasinot;

4.1.5. vadslagning eller spel på kasinot;

4.1.6. mottagande eller användande av allehanda vinster eller priser på eller från kasinot;

4.1.7. användning eller återanvändning av kasinots mjukvara, vare sig den laddats ner från kasinots hemsida eller på annat sätt anförskaffad via allehanda medier.

4.2. Under inga som helst omständigheter skall kasinot, dess chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, ombud, syster- och dotterbolag eller dess huvudföretag kunna vara kontraktsbundet skadeståndsskyldiga gentemot dig, vare sig det är skadeståndsgrundande, försumligt eller ej vad gäller alla former av förluster eller skador som på något sätt uppkommit av någon som helst anledning, vare sig direkt eller indirekt eller gällande några som helst summor (även då du inkommit med notifikationer om sådana eventualiteter som kan bära med sig skada eller förluster).

5. Erbjudanden och tävlingar

5.1. Det fastslås härmed att kasinot, emellanåt, skall erbjuda vissa erbjudanden och tävlingar och att för dessa erbjudanden och tävlingar kan andra villkor komma att gälla, villkor och bestämmelser som är erbjudande- eller tävlingsspecifika.

5.2. Dessa bestämmelser och villkor skall gälla för alla erbjudanden och tävlingar.

5.3. Då en eventuell konflikt uppstår mellan dessa bestämmelser och villkor och de erbjudande- och tävlingsspecifika bestämmelserna och villkoren, skall dessa senare gälla men bara gällande de specifika fall och punkter där konflikt finnes.

5.4. Registreringsbonusen du får måste omsättas 50 gånger (50x) innan du kan ta ut de vinster som gjorts för bonuspengarnas andel av ditt saldo. (""Omsättningskrav""). Om du exempelvis sätter in 100 och får 100 krediter i bonus blir omsättningskravet 50 x 100 = 5000. Eventuella vinster som härrör från kontantdelen av ditt saldo kan betalas ut när som helst givet att alla regler och villkor uppfylls.

6. Spelregler

6.1. Utöver dessa villkor och bestämmelser skall vissa spelregler, Rules of Play, gälla för dig och dessa är bindande för dig i egenskap av deltagare i verksamheten på kasinot.

6.2. Härmed accepterar du att tidigare nämnda spelregler/Rules of Play är bindande som vore de särskilt infogade i dessa bestämmelser och villkor.

7. Immateriella rättigheter

7.1. Vi ger dig härmed återkallelig, icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att använda kasinots hemsida och dess mjukvara, inklusive copyright och alla immateriella rättigheter inkluderade i denna som har med tjänsten att göra, i enlighet med dessa villkor och bestämmelser.

7.2. Du bekräftar härmed och avtalar att all copyright, alla varumärken och alla andra immateriella rättigheter i allt material eller allt innehåll tillhandahållet som en del av kasinots hemsida och dess mjukvara skall för evigt lagstadgat tillhöra våra licensgivare. Du tillåts använda dig av detta material bara med uttryckligt godkännande från våra licensgivare.

7.3. Du bekräftar härmed och avtalar att allt material och allt innehåll på kasinots hemsida tillhandahålls för ditt personliga och icke-kommersiella användande och att du har rätt att ladda ner detta material till endast en datorhårddisk för detta ändamål. All annan användning av detta material är förbjudet. Du förbinder dig att inte (och går med på att inte underlätta eller hjälpa till att tredje part kan) kopiera, återskapa, ge ut, publicera, visa upp eller distribuera eller kommersiellt utnyttja, mixtra med eller skapa kopior av detta material och innehåll.

8. Mobila kasinon

När du spelar på Royal Vegas mobila kasino, skall följande tilläggsvillkor gälla:

8.1. Tillhandahållare av nätverkstjänst och andra omkostnader

Du är ensamt ansvarig för alla kostnader för uppkopplingar, användande eller andra omkostnader vad gäller din nätverksleverantör när du registrerar dig för att spela spelen, ladda ner mjukvaran, göra insatser eller kommunicerar med oss. Dessa kostnader utgör ingen del av gjorda insatser.


8.2. Virus och datasekretess

Vare sig kasinot eller dess huvudägare eller dotterbolag, ombud, nätverktjänster, tillhandahållare, partners, representanter eller anställda garanterar att kasinots mjukvara är fri från virus eller annan datakod som kan vara smittande eller farlig till sin natur och du ensam är ansvarig för att se till att genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa dina speciella krav för tillförlitlighet gällande indata och utdata samt skydd från virus eller annan datakod som kan skada eller smitta din mobiltelefon, ditt system eller dina data. Varken kasinot eller dess huvudmän, dotter- eller systerbolag, ombud, nätverkstjänst, tillhandahållare, partners, representanter eller anställda garanterar att kasinot är fritt från fel eller arbetar utan förlust av paket eller störningar, och garanterar heller inte felsäkerheten hos någon försändelse via internet eller uppkoppling till detsamma.

8.3. Anslutningar

Du (spelaren/ The Player) är ensam ansvarig för alla telekommunikationsapparater, nätverk, GPRS, Internetåtkomsttjänster och alla andra samtycken och medgivanden som krävs i samband med din användning av kasinot.

9. Allmänt

9.1. Tillägg

9.1.1. Kasinot förbehåller sig rätten att, utan att meddela dig, ändra, göra tillägg till, stryka, lägga till text i dessa villkor och bestämmelser, de erbjudande- och tävlingsspecifika villkoren och bestämmelserna eller spelreglerna/Rules of Play närhelst de vill.

9.1.2. Dessa förändringar kommer att gälla och ha laga kraft och vara bindande omedelbart då de publicerats på kasinots hemsida.

9.1.3. Du förbinder dig att på regelbunden basis gå igenom dessa villkor och bestämmelser, de erbjudande- och tävlingsspecifika villkoren och bestämmelserna och spelreglerna/Rules of Play för att ta del av eventuella ändringar.

9.2. Olämplighet

Ingen anställd på kasinot eller dess systerbolag, dotterbolag eller bolag med kopplingar till kasinot, dess reklambolag eller licensgivare, distributörer eller andra företag kopplade till kasinot eller, då det gäller privatpersoner, personer som tillhör den närmsta familjekretsen till någon av dessa är valbar och får ej deltaga i kasinot som en Real Player.

9.3. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon del av dessa bestämmelser och villkor bedöms vara olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara skall denna del bedömas vara särskiljbar från resten av dessa villkor och bestämmelser och skall inte påverka validiteten eller genomförbarheten hos resterande villkor och bestämmelser. I detta fall skall den del som bedömts vara ogiltig eller ogenomförbar omarbetas med hjälp av tillämplig lagtext för att spegla, så nära som möjligt, vår ursprungliga avsikt.

9.4. Undantagsfrihet

Inga eftergifter du tilldelats från kasinot skall vara av sådan form att de kan utgöra ett undantag för dina eller kasinots rättigheter gällande dessa villkor och bestämmelser.

9.5. Tredje part

Om inget annat specifikt angivits, skall inget som inkluderats i dessa villkor och bestämmelser skapa eller ställa krav på annan person än den som inräknats i dessa villkor och bestämmelser.

9.6. Överlåtelse

Vi förbehåller oss rätten att överföra, överlåta vidarelicensiera eller vidareförbinda, delar eller helheten, av de rättigheter eller skyldigheter tilldelade eller ålagda oss i dessa bestämmelser och villkor. Du får inte överföra, överlåta vidarelicensiera eller vidareförbinda de rättigheter eller skyldigheter som tilldelats eller ålagts dig i dessa bestämmelser och villkor.

9.7. Hela avtalet

Om inte sammanhanget dikterar annat, utgör dessa bestämmelser och villkor helheten av det avtal som träffats och ersätter alla former av tidigare träffade avtal och överenskommelser, muntliga eller skrivna. Du bekräftar härmed att du inte förlitar dig på någon typ av framställan, överenskommelse, avtal eller annat som inte täckts av dessa villkor och bestämmelser.

9.8. Framställning

I detta avtal har rubriker använts endast för enkelhetens skull och dessa skall på intet sätt påverka innehållets framställan. Omnämnandet av personer inkluderar de omfattade genom hänvisning såväl som de icke omfattade genom hänvisning; omnämnande av enskild person i singular, inkluderar flertalet i plural och vice versa; samt alla omnämningar av maskulinum inkluderar även femininum.

9.9. Tillämplig lag och jurisdiktion

Giltighet, konstruktion och prestanda av detta avtal skall regleras av maltesisk lagstiftning och skall vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktion de maltesiska högsta domstolar som parterna avger, förutom att en part kan begära ett interimistiskt föreläggande i domstol med behörig domstol

9.10. Fatalietid för handlingar

Du bekräftar härmed att all form av rättsliga förfaranden från din sida för att hävda eventuell fordran från kasinot (om någon) skall påbörjas av dig inom en tidsperiod på 6 (sex) månader efter anledningen till sagda förfarande (preskriptionsperioden); om så icke sker avsäger du dig för alltid all rätt du har att hävda sådana krav eller fordran efter preskriptionstiden samt bekräftar att efter preskriptionstidens slut skall sagda krav eller fordringar betraktas som avstådda, ogiltiga och lagligen avslutade.

9.11. Om konflikt skulle uppstå mellan de engelska villkoren och bestämmelserna och andra språkversioner, gäller den engelska versionen.

9.12. Scratchcard-återbetalningar

I alla Scrtachcard-spel du deltar skall ett Scratchcard bedömas som använt, omedelbart efter inköp av detsamma. Under inga som helst omständigheter har du rätt till någon form av återköp eller återbetalning eller byte av ett av dig inköpt Scratchcard, vare sig du genomfört själva 'skrapandet' och fått fram de underliggande symbolerna eller inte.

9.13 If you unsubscribe, or have previously unsubscribed, from our general promotional materials, you will still receive business related communication. Please allow 3 working days to be removed from our mailing lists. Should you have any questions regarding any of the 'legalese', please contact us and we will be happy to assist you.

 
Digimedia Limited strävar efter att lösa alla konflikter så snart som möjligt och på ett ansvarsfullt sätt. Skulle mot förmodan en konflikt inte lösas är du välkommen att skicka in ett klagomål till Malta Gaming Authority (MGA) via support.mga@mga.org.mt

Version 2017/1

VILLKOR FÖR VÄLKOMSTBONUS

 1. Denna kampanj (""Kampanjen"") erbjuds dig av Royal Vegas Online Casino (""Casinot"") och är tillgänglig för förstagångsspelare (""Spelaren/Spelarna"") på Casinot som öppnar sitt första konto för spel med riktiga pengar under kampanjperioden.
 2. Välkomsterbjudande:  12 000kr i bonus
  • 1:a insättningen - 100% matchbonus upp till 3000kr
  • 2:a insättningen - 100% matchbonus upp till 3000kr
  • 3:e insättningen - 100% matchbonus upp till 3000kr
  • 4:e insättningen - 100% matchbonus upp till 3000kr
 3. Detta matcherbjudande kan inte användas tillsammans med någon annan registreringsbonus som delats ut av ett Casino som tillhör samma grupp Casinon som Casinot är medlem av.
 4. Detta erbjudande gäller endast Nya Spelare och måste aktiveras inom 7 dagar efter det att ett konto för spel med riktiga pengar registrerats. Därefter kommer registreringsbonusen inte längre vara tillgänglig. Även vid efterföljande kampanjer kommer registreringsbonusen anses förverkad.
 5. Om du är bosatt i Polen behöver du göra en minsta insättning på 20 EUR/GBP/CHF/CAD/AUD, 200 SEK/NOK, 80 PLN (polska zloty) för att kunna ta del av välkomsterbjudandets matchbonus.
 6. Välkomstbonusen kommer automatiskt krediteras till bonuskontot vid den första genomförda insättningen på 100kr (eller motsvarande belopp i annan valuta) eller mer.
 7. Observera att i detta sammanhang är en "valutaenhet" en enhet av den valuta som spelaren vid tidpunkten för registreringen av sitt konto för spel med riktiga pengar valde som den valuta som skulle nyttjas av spelaren vid transaktioner med Casinot.
 8. Spelaren accepterar att för att vara berättigad till kampanjer eller bonusar så måste spelaren spela med den primära valuta som används i det land där spelaren har sin fasta adress och spelar från. Skulle den primära valutan inte finnas tillgänglig är spel tillåtet i USD, CAD eller EUR. Casinot förbehåller sig rätten att inte betala ut bonusar och vinster som härrör från insättningar som gjorts i en valuta i motsättning till detta villkor.
 9. Detta erbjudande kan inte överlåtas.
 10. När du tagit del av en registreringsbonus vid något av gruppens medlemscasinon måste du uppfylla ett ytterligare minsta omsättningskrav innan du är berättigad till ytterligare registreringsbonusar vid andra medlemscasinon.
 11. Välkomstbonusen är endast giltig en gång per person, hushåll, familj, hushållsadress, e-postadress, kreditkortsnummer eller delad datormiljö som bibliotek, arbetsplats, studentförening, universitet eller skola. Casinot förbehåller sig rätten att ogiltigförklara samtliga vinster och spel om detta villkor åsidosätts.
 12. Erbjudandet om välkomstbonus kan inte aktiveras i samband med andra kampanjer som för närvarande erbjuds av Digimedia Limited och är föremål för pågående granskning. Casinot förbehåller sig rätten att när som helst ändra erbjudandet och dess villkor.
 13. Registreringsbonusen du får måste omsättas 50 gånger (50x) innan du kan ta ut de vinster som gjorts för bonuspengarnas andel av ditt saldo. (""Omsättningskrav""). Om du exempelvis sätter in 100 och får 100 krediter i bonus blir omsättningskravet 50 x 100 = 5000. Eventuella vinster som härrör från kontantdelen av ditt saldo kan betalas ut när som helst givet att alla regler och villkor uppfylls.
 14. Du kan således inte aktivera eller ta del av en registreringsbonus på Casinot om du tidigare aktiverat eller tagit del av en registreringsbonus hos något av gruppens övriga medlemscasinon och ännu inte omsatt denna tidigare aktiverade eller mottagna registreringsbonus och den ursprungliga insättningen som hör till denna minst 100 gånger hos det av gruppens medlemscasinon som gav dig denna registreringsbonus. Om ditt konto på Casinot debiterats en registreringsbonus som du (enligt vårt eget gottfinnande) inte är berättigad till ogiltigförklarar Casinot retroaktivt denna registreringsbonus samt eventuella vinster som mottagits av dig efter det att registreringsbonusen debiterats till dina relevanta konton.
 15. I det fall då en registreringsbonus har beviljats dig och du tillmötesgått alla spelkrav begränsas du till ett maximalt uttagsvärde av 6 gånger din första insättning och eventuellt återstående saldo kommer att förverkas. Denna klausul kommer endast tillämpas när det bedöms som lämpligt av Casinots ledning. Alla progressiva vinster är undantagna från denna klausul. Procentandelen av ditt bonussaldo i förhållande till ditt kontantsaldo kommer att avgöra satsningsprocenten. En insättning på 100 krediter kommer exempelvis kvalificera dig för en bonus på 100 krediter vilket resulterar i totalt 200 krediter på ditt Casinokontos saldo, 50 % på kontantsaldot och 50 % på bonussaldot. Till dess omsättningskraven är uppfyllda kommer alltså de pengar som satsas på spel till 50 % komma från ditt kontantsaldo och till 50 % komma från ditt bonussaldo. Vinster som uppstår fördelas på samma sätt (50 % till ditt bonussaldo och 50% till ditt kontantsaldo). Vänligen notera att alla pengainsatser som sker innan krediterna från välkomstbonusen aktiverats resulterar i att proportionerna mellan pengar och bonusar förskjuts eftersom proportionerna beräknas utifrån summan på ditt kontantsaldo när välkomstbonusen krediteras.
 16. Välkomstbonusen underställs sedan 50 gånger insättningsbeloppet i omsättningskrav innan den kan tas ut. (a) Olika spel bidrar med olika procentsatser mot att uppnå omsättningskravet:
  • - 100% de flesta slots och alla Parlor Games (Keno och skraplotter)
  • - 20% bordsspel och Casino War
  • - 10% Texas Hold'em Bonus Poker, Sic Bo, Wheel of Riches and all roulettespel. Videopoker, craps, baccarat och alla blackjack-spel förutom Classic Blackjack. Hot Ink, Retro Reels (Extreme Heat/Diamond Glitz)
  • - 2% Classisk Blackjack och Alla All Aces Videopoker / Power Poker
  • - 0% Lucky Darts

  VIKTIGT: de bidragande procentsatserna och omsättningskraven kan skilja sig åt mellan olika kampanjer och/eller geografiska platser. I detta fall gäller de procentuella andelar och omsättningskrav som anges i kampanjens regler och villkor. Konsultera alltid de specifika regler och villkor som gäller vid varje kampanj för att undvika missförstånd. Observera: omsättning (satsning) som gjorts med hjälp av Gamble-funktionen på slotspel eller dubblingsfunktionen på Video/Power Poker räknas inte in mot att uppfylla omsättningskraven.
  * Progressiva spel bidrar till omsättningskravet efter speltyp. Exempelvis bidrar progressiva slots 100 % mot att uppfylla omsättningskravet.
  ** Observera att inga spel på MPV (turneringar med flera spelare) räknas mot att uppfylla omsättningskravet.

 17. Efter att ha uppfyllt det totala omsättningskravet för din första registreringsbonus kan du när som helst göra uttag från ditt kontantsaldo.
 18. Detta bonuserbjudande upphör vid uttag. All aktivering som sker gällande denna bonus efter det att uttag begärts, vare sig det betalats ut eller ej, kommer att annullera bonusen.
 19. Innan några uttag behandlas kommer ditt spel att granskas i syfte att hitta irreguljära spelmönster, till exempel spel som går jämnt ut med noll marginal eller spel på motsatta utfall, som alla anses vara irreguljära spel i ljuset av registreringsbonusens omsättningskrav. Andra exempel på irreguljära spel inkluderar, men är inte begränsade till, enskilda satsningar lika med eller över 30 % eller mer av värdet på den bonus som betalats ut till ditt till konto fram till dess att spelkraven för denna bonus har uppfyllts. Casinot förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande från fall till fall avgöra vilka aktiviteter som utgör ""irreguljärt spel"" med avseende på omsättningskravet för registreringsbonusen och att neka uttag i de fall där irreguljärt spel förekommit i syfte att uppnå registreringsbonusens omsättningskrav.
 20. I händelse av att Casinot anser att du missbrukar eller försöker missbruka en bonus eller någon annan kampanj, eller att du sannolikt gynnas av att missbruka eller agera i avsaknad av god tro rörande en spelpolicy som antagits av oss, kan Casinogruppen efter eget gottfinnande neka, hålla inne eller ta ifrån dig en bonus eller en kampanj, eller upphäva någon policy tillfälligt eller permanent, eller avsluta din åtkomst till tjänsterna och/eller blockera ditt konto. Under sådana omständigheter har Casinot ingen skyldighet att återbetala medel som kan finnas på dina konton utöver ditt ursprungliga insättningsbelopp.
 21. Om välkomstbonusen förblir oanvänd på ditt bonussaldo under två (2) månader eller längre från det datum denna aktiverades förverkas registreringsbonusen av Casinot.
 22. Om du inte vill ha en välkomstbonus som deponerats på ditt konto av Casinot har du rätt att begära att välkomstbonusen dras från ditt Casinokonto förutsatt att ingen omsättning ägt rum vare sig gällande den första insättningen eller gällande den tillhörande registreringsbonusen. Du kan göra detta genom att kontakta kundsupport genom e-post, telefonsamtal eller live-chatt varpå registreringsbonusen kommer att avlägsnas. Om någon omsättning ägt rum kan inte registreringsbonusen avlägsnas från ditt konto (vare sig genom uttag eller genom en begäran till supportpersonalen) till dess att omsättningskraven som hör till välkomstbonusen uppfyllts.
 23. Casinots bestämmelser, regler och villkor gäller för denna kampanj. I händelse av en konflikt mellan de bestämmelser, regler och villkor som gäller denna specifika kampanj och de bestämmelser, regler och villkor som gäller Casinot, gäller kampanjens bestämmelser, regler och villkor men bara i den mån bestämmelserna, reglerna och villkoren är i konflikt med varandra.
 24. I händelse av tvist anses Casinoledningens beslut vara absolut och slutgiltigt. Ingen diskussion kommer att föras i detta avseende.
 25. Casinoledningen förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra på denna kampanj när som helst utan förvarning.

Senast uppdaterad: 02/05/2018
 

Villkor & bestämmelser - välkomstbonus

Du får upp till 12 000 kr gratis i välkomstbonus som ny spelare!

 1. Välkomstbonusen är endast tillgänglig för helt nya spelare som för första gången gör en insättning hos Royal Vegas Casino.
 2. Erbjudandet gäller endast i 7 dagar efter din första insättning.
 3. Om du gör ett uttag innan du hämtat hela ditt 12 000 kr gratis erbjudande så förlorar du rätten till resterande matchbonusar.
 4. Dina bonusar läggs till på ditt konto direkt efter respektive insättning.
 5. Matchbonusarna är föremål för 40x omsättningskrav.
 6. En insättning på minst 100 kr krävs för att få dessa gratis spins
 7. Deltagande i detta erbjudande är föremål för godkännande av casinots fullständiga bestämmelser och villkor.
 8. Casinots bestämmelser och villkor gäller med välkomstbonusen för nya spelare. I händelse av en konflikt mellan en paragraf i bestämmelser och villkor för välkomstbonusen och casinots bestämmelser och villkor, så gäller paragrafen i bestämmelser och villkor för välkomstbonusen.

Bestämmelser och villkor för matchbonus

Matchbonus

 1. En matchbonus kan inte användas för att spela multispelar-spel.
 2. Du kan behöva klicka på en länk i en email kommunikation eller i casinomjukvaran för att hämta din bonus.
 3. En matchbonus gäller endast för ett riktigt konto där en insättning gjorts innan det relevanta erbjudandet startat.
 4. Matchbonusar är endast giltiga och kommer endast tilldelas för insättningar som gjorts på en spelares specifika konto som nämnts i email kommunikation eller i casinomjukvaran.
 5. Om en spelare tar ut pengar från casinot innan en bonus har krediterats, försakas bonusen.
 6. Alla bonussummor är föremål för omsättningskrav innan de kan tas ut. (Omsättningskraven kan variera mellan x40 och x50, beroende på hur erbjudandet fungerar.)
 7. En matchbonus gäller för alla insättningar gjorda inom specificerade datum i email kommunikationen eller i casinomjukvaran.
 8. Den maximala bonussumman anges i email kommunikationen eller i casinomjukvaran.
 9. Bonusar tilldelas inom 20 minuter från det att du gjort insättningen.

Tips för en lyckad insättning:

 • Använd hellre ett Visa-kort än ett MasterCard.
 • Sätt in ojämna belopp. T.ex. sätt in 104,36 istället för 110 eller 31,89 hellre än 30.
 • Om din insättning inte skulle lyckas, försök inte sätta in samma belopp igen. På ditt första försök kan du till exempel sätta in 104,93, på ditt andra försök 136,28 och på ditt tredje försök 67,44, osv.
 • Om du fortfarande inte lyckas sätta in pengar råder vi dig att använda någon av våra rekommenderade insättningsmetoder.
Version 2015/1 – Dessa bestämmelser och villkor uppdaterades senast den 08/06/15
 1. För varje satsning du gör hos Royal Vegas, tjänar du poäng enligt följande:
  • 1 kredit satsad på ett slotspel = 1 lojalitetspoäng
  • 5 krediter satsade på ett bordsspel = 1 lojalitetspoäng
  • 10 krediter satsade på sic bo och alla roulettespel = 1 lojalitetspoäng
  • 20 krediter satsade på videopokerspel, craps och alla blackjackspel förutom Classic blackjack = 1 lojalitetspoäng
  • 100 krediter satsade på Classic blackjack och All Aces Videopoker = 1 lojalitetspoäng
 2. Alla lojalitetspoäng är Euro-baserade, att tjäna och växla in poäng i andra valutor konverteras till Euro
 3. 1 000 poäng kan växlas in till 1 kontantkredit – dessa krediter kan endas växlas in i grupper av 5 000 poäng
 4. Minst en insättning måste göras på casinot för att kunna växla in poäng samt för att få de 2 500 gratis poängen
 5. Lojalitetspoäng slutar gälla efter 60 dagar om de inte växas in
 6. Spelare börjar på Silvernivå och kan tjäna sin väg upp till Diamantnivå. Varje nivå låser upp fler fördelar och gör det snabbare att tjäna poäng
 7. Innehavaren av lojalitetskontot och casinokontot måste vara samma person
 8. Ihop länkade lojalitetskontot måste ägas av samma person
 9. Casinot förbehåller sig rätten att ändra bestämmelserna och villkoren för lojalitetsprogrammet eller avsluta de utan förvarning
 10. Casinots bestämmelser och villkor gäller för lojalitetsprogrammet. I händelse av konflikt mellan bestämmelserna och villkoren för lojalitetsprogrammet och casinots bestämmelser och villkor så gäller lojalitetsprogrammets villkor, men endast i den utsträckning om villkoren kommer i konflikt med varandra
Version 2015/1 – Dessa bestämmelser och villkor uppdaterades senast den 08/06/15

Kampanjer och oönskade meddelanden

Om du avslutar prenumeration, eller tidigare är avregistrerad från våra generella kampanjmaterial, så kommer du fortfarande få e-post gällande transaktioner.

Var vänlig vänta tre arbetsdagar för att bli borttagen från våra adresslistor.

Skulle du ha några frågor kring någon juridisk text, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Bestämmelser och villkor för uttag

Genom att ange ett föredraget betalningsalternativ medger du att:

 • Spel och dobbel på nätet är lagligt utifrån gällande lagar där du befinner dig, samt att du är av laglig ålder för att ta del av detta.
 • Du har läst och förstått casinots bestämmelser och villkor och vet att om någon av dessa bestämmelser eller villkor skulle motsäga casinots dito är det dessa bestämmelser och villkor som gäller.
 • Du förstår att uttag som du gör kommer genomgå en vänteperiod på minst 24 (tjugofyra) timmar innan de kan delas ut och att utbetalningar genomförs måndag till fredag under arbetstid.
 • Du har inte använt dig av någon form av bedrägeri för att få tillgång till utbetalningar som behandlas. Med andra ord: all information som angetts under registreringsprocessen är ärlig och korrekt.
 • Du inte på något sett har påverkat casinomjukvarans tekniska lösningar, manipulerat den eller på något vis utnyttja det på ett vis som inte återspeglar dess ursprungliga användningsområde.
 • Om du skulle bryta mot någon av dessa stadgar har casinot full rätt att neka de utbetalningar du efterfrågat.
 • Casinots reserverar sig rätten att betala ut en del eller den fullständiga summan av ett givet uttag till metoden du använde för att sätta in innan det betalar ut summan till din valda metod för uttag.
 • Vi har rätten att kräva dig på bevis som utan tvivel klargör din identitet och ålder innan du får rätten att ta del av casinot och dess funktioner. Casinot har rätten att kräva dig på detta närhelst det behagar. Utöver detta som kommer inga betydliga och/eller ansenliga uttag att kunna genomföras om casinot inte har mottagit minst 2 (två) kopior av följande:
  • ett aktuellt kontoutdrag från det bankkonto du använt för att göra satsningar hos oss;
  • en kopia av framsidan och baksidan av det kreditkort som användes vid insättning;
  • körkort;
  • id-kort eller annan typ av dokument som kan användas för att säkerställa ett fotografiskt bevis av din identitet;
  • gällande pass; eller
  • elräkning (ex. gas, vatten, telefon etc.) där ditt namn och adress finns angivet. Dessa måste även stämma överens med den information du registrerat hos oss.
 • Vissa jurisdiktioner har strikta lagar när det kommer till pengatvätt vilket kan tvinga oss att rapportera dig relaterade rättskipare enligt gällande lagar om vi skulle ha misstankar eller anledningar att misstänka att någon av dina transaktioner, eller annat, innehåller pengar från illegala medel eller används för att dölja inkomster från illegala källor eller för att använda casinot för att genomföra kriminell aktivitet.

Om du har efterfrågat ett uttag genom ditt valda alternativ för uttag medger du att:

 • Tiden det tar att behandla en efterfrågan;
  • Är utanför casinots kontroll,
  • Beror på en tredjepart,
  • Och att det kan ta ett par dagar innan betalningen syns på ditt konto.
 • Felaktigt angiven kontoinformation vad gäller ditt alternativ för uttag kan leda till fördröjningar när det kommer till betalningen av det efterfrågade uttaget.
 • Casinot inte kan hållas ansvarigt för felaktiga transaktioner som görs utifrån felaktigt angiven information.
 • Användandet av ett alternativ för uttag kan komma med ett krav på att en lyckad insats måste ha gjorts med samma metod innan ett uttag kan fullbordas.

Kortbetalningar (Betal/Kreditkort)

Kortbetalningar kan genomföras med något av dessa märken:

 • Visa
 • Solo/Switch
 • Maestro
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • EntroPay
 • PostePay

Om du efterfrågat en utbetalning till ditt Betal/Kreditkort medger du att:

 • Tiden det tar att genomföra denna efterfrågan är utanför casinots kontroll och beror på en tredjepart samt att det kan ta ett par dagar innan insatsen syns på ditt konto.
 • Om du anger felaktig information angående ditt Betal/Kreditkort kan det leda till att utbealningen fördröjs i upp till 4 (fyra) veckor.
 • Användandet av det här alternativet för uttag kan kräva att du använt samma alternativ för att göra en insättning tidigare innan uttaget kan genomföras.

InstaDebit

Om du efterfrågat en utbetalning av ditt uttag till ditt InstaDebit-konto medger du att:

 • Tiden det tar att genomföra denna efterfrågan är utanför casinots kontroll och beror på en tredjepart samt att det kan ta ett par dagar innan insatsen syns på ditt konto.
 • Om du anger fel information angående ditt konto hos InstaDebit kan det leda till att utbetalningen fördröjs i upp till 3 (tre) veckor.
 • Casinot kan inte hållas ansvarig för felaktiga transaktioner som genomförs på grund av felaktigt angiven information.
 • Användandet av det här alternativet för uttag kan kräva att du använt samma alternativ för att göra en insättning tidigare innan uttaget kan genomföras.

Utöver det som nämns här ovanför kan en vänteperiod sättas innan en utbetalning genomförs via InstaDebit för att tidigare betalningar via InstaDebit ska genomföras.

eCheck (elektronisk check)

Om du efterfrågat en utbetalning av ditt uttag till ditt eCheck (Electronic Cheque) konto medger du att:

 • Tiden det tar att genomföra denna efterfrågan är utanför casinots kontroll och beror på en tredjepart samt att det kan ta ett par dagar innan insatsen syns på ditt konto.
 • Om du anger fel information angående ditt konto hos eCheck (Electronic Cheque) kan det leda till att utbetalningen fördröjs i upp till 3 (tre) veckor.
 • Casinot kan inte hållas ansvarig för felaktiga transaktioner som genomförs på grund av felaktigt angiven information.
 • Användandet av det här alternativet för uttag kan kräva att du använt samma alternativ för att göra en insättning tidigare innan uttaget kan genomföras.

Utöver det som nämns här ovanför kan en vänteperiod sättas innan en utbetalning genomförs via eCheck (Electronic Cheque) för att tidigare betalningar via eCheck (Electronic Cheque) ska genomföras.

Swift/Wire

Om du efterfrågat en utbetalning av ditt uttag till ditt bankkonto medger du att:

 • Tiden det tar att genomföra denna efterfrågan är utanför casinots kontroll och beror på en tredjepart samt att det kan ta ett par dagar innan insatsen syns på ditt konto. Casinot strävar efter att föra över den efterfrågade summan till ditt bankkonto inom 14 (fjorton) arbetsdagar.
 • Om du anger fel information angående ditt bankkonto kan det leda till att utbetalningen fördröjs i upp till 4 (fyra) veckor.
 • Casinot kan inte hållas ansvarig för felaktiga transaktioner som genomförs på grund av felaktigt angiven information.
 • För att genomföra din utbetalning via Swift/Wire kan en avgift åläggas den.

Check

Om du efterfrågat en utbetalning av ditt uttag via check medger du att:

 • Casinot inte kommer göra utbetalningar via check för summor på mindre än värdet av 100 (ett hundra) casinokrediter.
 • Leverans av check via postombud efter den inledande behandlingsperioden kan ta upp till 7 (sju) arbetsdagar. Tiden det tar för checken att levereras är utanför casinots kontroll och helt beroende på en tredjepart i form av budtjänsten.
 • För att genomföra din utbetalning via check kan en avgift åläggas den.
 • Alla betalningar via check kommer skickas via en budtjänst.
 • Checkar kommer enbart att skickas till hemadresser, eftersom de måste levereras till och signeras av mottagaren.
 • Casino är inte ansvarig för checkar som tappas bort eller försvinner.
 • Om du skulle vilja avbryta checkens leverans kommer du åläggas en avgift.
 • Om en konflikt skulle uppstå mellan de engelska bestämmelserna och villkoren och versioner på andra språk är det den engelska versionen som gäller.